Linux install nodejs

wget https://npm.taobao.org/mirrors/node/v10.16.0/node-v10.16.0-linux-x64.tar.xz

xz -d node-v10.16.0-linux-x64.tar.xz

tar -xvf node-v10.16.0-linux-x64.tar

mv node-v10.16.0-linux-x64/ /usr/local/nodejs/

cd /usr/local/nodejs/bin

./node -v

ln -s /usr/local/nodejs/bin/node /usr/local/bin/

ln -s /usr/local/nodejs/bin/npm /usr/local/bin/

node -v

npm -v

转载请注明来源:开发猿 » Linux install nodejs

赞 (1) 打赏

觉得文章有用就打赏一下哦

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏